• Plakáty - EU Ecolabel, FSC®
Item 1 of 3

2 ZA 1 NA PLÂTY*

*(Nabízíme nejlevnější). Nabídka platí do 21/7.  

Obchodní podmínky

1. Nákupy

Při zadávání objednávky se smlouva o tomto nákupu udá pouze tehdy, když Společnost Hambedo potvrdí objednávku potvrzením e-mailové objednávky. Potvrzení objednávky je automaticky generováno databází Hambedo bez ruční kontroly. V případě chyby, jako je (ale nejen) cena, dodací lhůta atd.,
právo to napravit.

Musíte být alespoň 18 let umístit schválenou objednávku na našich stránkách.

Hambedo si vyhrazuje právo opravit případné tiskové chyby. Všechny informace o obrázku musí být považovány za příklady; produkty nejsou zaručeny mít stejný přesný vzhled a stav jako příklad obrázku.

2. Cena

Všechny ceny jsou včetně DPH 25%. Pokud je objednávka potvrzena, ceny mohou být změněny pouze za okolností mimo kontrolu společnosti Hambedo, jako jsou (ale nikoli) významné změny cen komodit, změny měny nebo změny DPH.

3. Dodávky – dodací lhůta

Doručení je zdarma pro objednávky vyšší než 39 €. U ostatních objednávek je dodávka 6,95 €.

Dodávky jsou zasílány prostřednictvím DHL nebo poštou. Dodací lhůta je obvykle 2–5 pracovních dnů.

Dopravní riziko:
Přebíráme odpovědnost za rizika pro přepravu během přepravy, tedy riziko poškození nebo ztráty zboží během přepravy z našeho skladu do místa dodání. Přebíráte riziko pro všechny zpětné zásilky k nám.

Nevyřešené odry:
Pokud svůj balíček neuplatníte, vyhrazujeme si právo účtovat poplatek až do výše 200 SEK za naše náklady na dopravu a doručení.

4. Možnosti platby

Hambedo hlásí všechny ceny včetně DPH. Na dopravu se vztahují poplatky. Při zadávání objednávky nebudou přidány žádné další daně ani poplatky.

Všechny platby a refundace jsou prováděny prostřednictvím našeho poskytovatele plateb, Klarna.

Vrácení peněz bude provedeno do 14 pracovních dnů od obdržení a schválení vaší žádosti o vrácení.

Všechny falešné nebo podvodné příkazy budou oznámeny policii; poskytneme všechny základní informace, jako jsou IP čísla a další relevantní podrobnosti.

Ve spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, Vám nabízíme následující způsoby platby. Platba se provádí společnosti Klarna.

 • Platba ve [14] dnech: Platební lhůta je 14 dní od odeslání zboží nebo vstupenek / data dostupnosti služby. Kompletní podmínky pro trhy, kde je tento způsob platby k dispozici, naleznete zde:  Spojené království Německo Švédsko Norsko Dánsko Finsko Rakousko Švýcarsko v Nizozemsku .
 • Financování: S finanční službou od Klarny můžete zaplatit nákup v flexibilních nebo pevných měsíčních splátkách dle podmínek uvedených v pokladně. Splátka je splatná na konci každého měsíce po předložení samostatné měsíční faktury společností Klarna. Další informace týkající se Slice It včetně smluvních podmínek a standardních evropských informací o spotřebitelském úvěru naleznete zde pro trhy, kde je tento způsob platby k dispozici:  Rakousko Spojené království Německo Švédsko Norsko Dánsko finských .

 • Přímý bankovní převod: K dispozici v Německu, Rakousku, Belgii, Itálii, Španělsku, Polsku a Nizozemsku. Váš účet bude stržován ihned po zadání objednávky.
 • Inkaso: Váš účet bude stržen po odeslání zboží nebo vstupenek / data dostupnosti služby nebo v případě předplatného v souladu s sdělovanými časovými lhůtami. O datu (datech) budete informováni e-mailem.
 • Platby kartou: K dispozici ve Švédsku, Německu a Rakousku. Částka bude rezervována na vaší kartě a bude stržena po odeslání zboží nebo vstupenek / data dostupnosti služby. V případě předplatného bude částka odepsána v souladu se sdělovanými lhůtami.

  Platební metody Platit ve [14] dnech, Slice It a inkaso jsou k dispozici pouze v případě kladného kreditního hodnocení. Za tímto účelem, během procesu objednávky a zpracování vašeho nákupu, předáváme vaše údaje na adresu a kontrolu úvěru společnosti Klarna. Můžeme vám nabídnout pouze platební metody, které jsou k dispozici na základě výsledku kontroly úvěru.

  Obecné informace o Klarna a uživatelské podmínky pro jednotlivé země lze nalézt na klarna.com. S vašimi osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s informacemi v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Klarnas.

5. Právo na odstoupení od smlouvy a otevřený nákup po dobu 30 dnů

Při nákupu zboží od společnosti Hambedo AB mají zákazníci nárok na uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy (právo vrátit zboží nebo zrušit kupní smlouvu) podle všech příslušných právních předpisů, jako je (2005:59) Švédský zákon o smlouvách na dálku (Distansavtalslagen) nebo jiné platné zákony. To znamená, že máte právo zrušit svůj nákup zasláním zprávy společnosti Hambedo AB prostřednictvím schválených kanálů do 14 dnů ode dne, kdy jste položku obdrželi (tato 14denní lhůta je lhůta pro uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy).

Kromě toho hambedo AB nabízí otevřenou dobu nákupu 30 dní.

Pokud byste chtěli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, kontaktujte prosím společnost Hambedo AB. Nejjednodušší způsob, jak kontaktovat Hambedo AB, je prostřednictvím stránky "váš účet" na webových stránkách společnosti Hambedo AB. Na této stránce můžete vytvořit případ a získat číslo vrácení. Účelem vráceného čísla je usnadnit identifikaci a identifikaci
správy pro váš návrat. Můžete také informovat společnost Hambedo AB o svém záměru odstoupit od nákupu vyplněním příslušného od švédského spotřebitelského úřadu (Konsumentverket). Tento formulář by pak měl být zaslán společnosti Hambedo AB. Formulář naleznete zde:
http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html.
Pošlete tento formulář společnosti Hambedo AB prostřednictvím adresy uvedené pod nadpisem "Kontaktujte nás" níže.

Při uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy musí být veškeré zboží vráceno společnosti Hambedo AB do 14 dnů ode dne, kdy jste společnosti Hambedo AB oznámili svůj záměr toto právo uplatnit.

Částka, kterou jste zaplatili za zboží včetně původních nákladů na dopravu, bude vrácena do 14 dnů od okamžiku, kdy společnost Hambedo AB obdržela oznámení o vašem záměru uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, a to v závislosti na skutečnosti, že společnost Hambedo AB obdržela uvedený produkt v tomto časovém rámci nebo že byl předložen důkaz, že zboží bylo řádně odesláno. Vrácené částky mohou být vydány jiným způsobem, než je původně použitý způsob platby.

Máte právo zboží zkontrolovat v rozsahu nezbytném pro určení vlastností nebo funkčnosti uvedeného zboží. Můžete však být požádáni, abyste společnosti Hambedo AB odškodnili případné odpisy zboží, které toto přezkoumání obnáší. Tato kompenzace může být nezbytná, pokud byl výrobek
ve větší míře, než bylo nutné k určení jeho vlastností nebo funkcí. Tato kompenzace může činit celkovou prodejní cenu položky.

6. Reklamace

Podle švédského zákona o spotřebitelském prodeji(Konsumentköplagen)máte vy jako zákazník právo podat stížnost po dobu tří (3) let od obdržení zboží. Hambedo AB dodržuje švédský zákon o spotřebitelském prodeji a dále nabízí našim zákazníkům roční záruku.

Hambedo kontroluje každou zásilku před odesláním. V případě, že je položka stále poškozena nebo byla nesprávně odeslána při jeho příjezdu, zavazujeme se chybu bezplatně napravit.

Nahradíme produkty, u kterých bylo zjištěno, že byly nesprávně odeslány nebo poškozeny.

V případě platného vrácení uhynu společnost Hambedo AB náklady na zpáteční přepravu. Pokud jste si však objednali více zboží, než které jste vrátili, společnost Hambedo neodpovídá za vrácení plného přepravního nákladů.

V případě sporu se řídíme doporučeními Švédské národní rady pro spotřebitelské spory (Allmänna reklamationsnämnden).

7. Osobní údaje

Společnost Hambedo AB bude v souvislosti s objednávkou zákazníka nebo návštěvou webových stránek zpracovávat osobní údaje v souladu se všemi platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pro více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů / zásadách osobních informací klikněte prosím zde.

8. Záruka

Hambedo AB prodává všechny produkty s jednoletou zárukou. Záruka na výrobek se vztahuje na poruchy, ke kterým dochází během záruční doby. Váš fakturační/záruční list je pro zjednodušení stejným dokladem. Tento dokument bude dodáván se zásilkou jako součást vaší objednávky. Tento dokument si prosím uchovávejte
je nutné uplatnit záruku nebo reklamaci.

9. Zpoždění dodávek

Pokud dojde ke zpoždění týkajícího se doručení objednávky, budeme vás informovat e-mailem. Zákazníci mají právo zrušit nákupy v případě zpoždění doručení. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom splnili vaši objednávku. Mohou však narazit na okolnosti, které znemožňují splnění objednávky, například když naši dodavatelé nejsou schopni splnit své závazky vůči nám. V takových případech si vyhrazujeme právo osvobodit se od veškeré náhrady zákazníkovi v souvislosti se zpožděním při dodání.

10. Omluvitelné porušení smlouvy (vyšší moc)

Porušení smlouvy je omluvitelné, pokud je schopnost plnit smlouvu nebo činnosti v ní uvedené znemožněny okolností, které jednající strana nemůže ovlivnit. Tato porušení se týkají činností, které strana nemohla rozumně vzít v úvahu obecně nebo v době uzavření smlouvy; týká se rovněž okolností, jejichž následkům nebylo možné rozumně zabránit nebo je překonat. Mezi příklady patří (ale nejsou omezeny na): válečné činy, přírodní katastrofy, stávky v práci, dopravní nehody, nepříznivé počasí a požár.

Je-li překážka pouze dočasná, je porušení smlouvy omluvitelné tak dlouho, jak je přiměřené vzhledem k tomu, že překážka má důsledky pro narušení schopnosti strany plnit své smluvní dohody.

Společnost Hambedo AB neodpovídá za dodatečné náklady v důsledku zpoždění při dodání.

11. Adresa a smluvní podmínky

Hambedo AB
Olofsdalsvägen 10
302 41 Halmstad
Č. organizace: 559048-2633
DPH: SE559048263301

E-post: info@hambedo.com

  Item 1 of 0
  Plakáty - EU Ecolabel, FSC® Vyrobeno ve Švédsku
  Doručení zdarma pro všechny objednávky nad 39 €
  Výjimeční umělci Z celého světa
  100% bezpečná platba Bezpečná platba přes Klarna