• Plakáty - EU Ecolabel, FSC®
Item 1 of 3

5 ZA 3 NA PLÂTY*

*(Nabízíme nejlevnější). Nabídka platí do 23/6. 

Proč máte zásady ochrany osobních údajů?

V době, kdy jsou digitální informace tak velkou součástí života mnoha lidí, je důležité brát vážně osobní soukromí a ochranu údajů. Často necháváme informace, ke kterým mají přístup různé služby, ať už na internetových stránkách, mobilních aplikacích nebo jinými metodami. Za tímto účelem je pro nás v Hambedo nesmírně důležité, abyste si byli plně jisti, že děláme vše, co je v našekontváme, abychom ochránili vaše osobní údaje. Pro nás osobní údaje nejsou komoditou – je to projev důvěry.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů budeme co nejjasněji popisovat, jak s vašimi údaji nakládáme a jak je zpracováváme. Často používáme formální jazyk, ale pokusíme se ho zjednodušit, kdykoli je to možné. Pokud je něco stále nejasné, dejte nám prosím vědět hned, abychom mohli pracovat, aby naše stránky byly co nejtransparentnější.

Správce osobních údajů

Hambedo je správcem údajů o informacích shromážděných o vás v souvislosti s následujícími aktivitami: nákupem v našem obchodě, dotazem na nás nebo jinými situacemi, kdy jste s námi v kontaktu.

Naše kontaktní údaje

Adresa:
Hambedo AB
302 41 Halmstad

Org nr: 559048-2633

Máte-li dotazy nebo chcete něco opravit, kontaktujte prosím náš zákaznický servis e-mailem na adrese info@hambedo.com

Definice

Správce osobních údajů

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, který sám nebo v koordinaci s ostatními určuje účely a prostředky pro zpracování osobních údajů.

Pomocník pro osobní údaje

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce osobních údajů.

Osobní údaje

Vztahuje se na všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, která v současné době žije. Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat takovými prostředky, jako je její jméno, číslo sociálního zabezpečení, obrázek atd.

Zpracování

Odkazuje na postup nebo kombinaci postupů, které využívají osobní údaje nebo soubory osobních údajů. Tyto postupy, které mohou nebo nemusí být automatizované, zahrnují činnosti, jako je shromažďování, registrace údajů, organizace, strukturování, ukládání, zpracování nebo modifikace, výroba/reprodukce, čtení, použití, zveřejňování (přenosem, šířením nebo jinými prostředky), vytváření, úprava nebo slučujení, omezení, mazání nebo ničení.

Citlivé osobní údaje

Jedná se o osobní údaje, které mohou subjektu údajů způsobit újmu nebo zvláštní obavy, pokud jsou zveřejněny. Příklady těchto informací zahrnují: zvláštní kategorie osobních údajů (podle definice níže), čísla kreditních karet a další finanční informace, číslo sociálního pojištění a informace o poloze.

Konkrétní kategorie osobních údajů

Označuje konkrétní nebo specifikované formy osobních údajů, které zveřejňují informace, jako je rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení a členství v odborech. Další údaje, které spadají do této kategorie, mohou zahrnovat (ale nemusí být nutně omezeny na) zpracování genetických nebo biometrických údajů za účelem jednoznačné identifikace fyzické osoby, jakož i zdravotních nebo fyzických údajů. Konkrétní kategorie osobních údajů mohou také zahrnovat informace týkající se sexuální historie nebo sexuální orientace osoby.

Vaše informace

V následující tabulce jsme sestavili seznam obsahující osobní údaje, které můžeme zpracovávat. Popisujeme také, proč tyto údaje zpracováváme, po jakou dobu a důvody, proč tak činíme.

Zdroj: Newsletter

Co: Jméno a e-mail

Důvod: Marketing

Právní základ: Souhlas

Doba trvání: Pokud vyjadřujete zájem

Zdroj: Webová stránka

Co: Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo

Důvod: Zpracování a doručení objednávek

Právní základ: Plnění smlouvy

Doba trvání: Pokud jste zákazníkem nebo maximálně 3 roky

Zdroj: Pošta

Co: Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo

Důvod: Komunikace s vámi před transakcí, během ní a po ní

Právní základ: Splnění kupní smlouvy

Doba trvání: Maximálně 3 roky, pak automatické vymazání

Zdroj: Finanční systémy

Co: Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo

Důvod: Objednávky, fakturace a účetnictví

Právní základ: Švédský zákon o účetnictví (Bokföringslagen)

Doba trvání: Běžný rok plus 7 let

Zdroj: Telefonní systém

Co: Telefonní číslo

Důvod: Komunikace s vámi před transakcí, během ní a po ní

Právní základ: Plnění smlouvy

Doba trvání: Maximálně 1 rok, pak automatické odstranění

Zdroj: Nákupní vzory

Co: Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, vaše nákupy

Důvod: Chcete-li pomoci najít produkty, které vám budou vyhovovat

Právní základ: Souhlas

Doba trvání: Pokud jste zákazníkem nebo maximálně 3 roky

Jaké jsou rozdíly v důvodech uvedených pro právní základ?

Zde uvádíme několik různých důvodů, proč zpracováváme vaše osobní údaje. V tomto oddíle budou jasně jasné rozdíly mezi našimi právními základy pro takové zpracování údajů.

Plnění smlouvy

Při nákupu je naší povinností tyto produkty dodat. Abychom mohli tuto odpovědnost splnit, požadujeme od vás určité osobní údaje; tyto informace mohou být nutné předat jiným stranám, aby bylo možné dokončit doručení a vaši objednávku.

Švédský zákon o účetnictví (Bokföringslagen)

Abychom zachovali přesnost a konzistentnost našeho účetnictví a účetnictví, musíme uložit určité informace. Tyto informace používáme k ověření našich účtů.

Jiné zákony než GDPR

Stejně jako švédský zákon o účetnictví existují i jiné zákony, které mohou vyžadovat uložení nebo předání osobních údajů.

Souhlasu

V souvislosti s vaším nákupem nebo jinými aktivitami vyjadřujete souhlas s tím, že vám můžeme zasílat informační bulletiny a další informace. Tyto informace mohou být doručeny běžnou poštou nebo různými digitálními kanály. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je zrušení registrace se z našeho mailing listu. Jakmile budete mít neregistrovanou registraci, smažeme veškeré údaje, které nepotřebujeme z výše uvedených právních důvodů.

Kdo jsou důvěryhodné strany, kterým umožňujeme přístup k vašim osobním údajům?

Jsou chvíle, kdy můžeme vaše osobní údaje předat jiným stranám. To lze provést z několika důvodů, z nichž některé jsou uvedeny níže. Někdy jsou příjemci nezávisle odpovědní za osobní údaje (jednající jako správci osobních údajů); to znamená, že jsou nezávisle odpovědní za to, jak dále zpracovávají všechny osobní údaje. Jindy jednají výhradně jako asistenti osobních údajů; v tomto případě jsou vázáni zvláštními smlouvami o zpracování vašich osobních údajů v souladu s našimi smluvními podmínkami. Asistenti osobních údajů (označovaní jako PDA) a Správci osobních údajů (dále jen PDC) nám pomáhají plnit naše smlouvy s vámi, stejně jako prodávat naši společnost a poskytovat naše různé služby a produkty. Další osobní údaje poskytneme pouze v případě, že to vyžaduje zákon, pokud jste k tomu dříve udělili souhlas nebo ke splnění našich smluvních závazků (tj. ke splnění smluvní smlouvy, jako je nákup), nebo pro konkrétní marketingové účely.

Zdroj: Právní orgány (např. finanční úřad, Ústřední statistický úřad atd.)

Důvody: Důvody, že dotyčná organizace má zákonnou pravomoc požadovat

Právní základ: Jiné zákony než GDPR

Přístup podle pdc a / nebo PDA: PdC

Zdroj: Dodavatelé plateb a úvěrů (např.

Důvody: Zajistit platební schopnost

Právní základ: Plnění smlouvy

Přístup podle pdc a / nebo PDA: PdC

Abychom vám mohli nabídnout platební možnosti společnosti Klarna, předáme společnosti Klarna určité aspekty vašich osobních údajů, jako jsou kontaktní údaje a údaje o objednávce, aby společnost Klarna posoudila, zda máte nárok na jejich platební možnosti, a přizpůsobila vám platební možnosti. Obecné informace o Klarně naleznete Tady. S vašimi osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s informacemi v Klarnas
prohlášení o ochraně osobních údajů
.

Zdroj: Doručovatelé (např.

Důvody: Doručení objednávky

Právní základ: Plnění smlouvy

Přístup podle pdc a / nebo PDA: PdC

Zdroj: Newsletter

Důvody: Marketing

Právní základ: Souhlas

Přístup podle PDC a/nebo PDA: PDA

Zdroj: Mediální agentury a reklamní agentury

Důvody: Marketing

Právní základ: Souhlas

Přístup podle PDC a/nebo PDA: PDA

Zdroj: Webová stránka a další poskytovatelé IT

Důvody: Správa a doručení vašich objednávek

Právní základ: Plnění smlouvy

Přístup pdc a / nebo PDA: Pokud jste zákazníkem nebo maximálně tři roky

Zdroj: Tisk

Důvody: Marketing

Právní základ: Souhlas

Přístup podle PDC a/nebo PDA: PDA

Zdroj: Prodej společnosti

Důvody: Za účelem zajištění spravedlivého a přesného

Právní základ: Jiné zákony než GDPR

Přístup podle PDC a/nebo PDA: PDA

Registr dat

Hambedo tvrdě pracuje na tom, aby všechna data, která o vás shromažďujeme, byla správná. Pokud se domníváte, že ve vašich informacích jsou chyby, můžete nás kdykoli kontaktovat a nechat si je opravit. Pokud byste chtěli nahlásit, jaké informace jsme o vás zaregistrovali, můžete si také vyžádat výpis z registru, který vám ukáže, jak zpracováváme vaše údaje.

Odstranění

Pokud si přejete, aby vaše osobní údaje byly vymazány, máte právo takovou žádost požádat. Poté smažeme všechny vaše osobní údaje, které nejsme ze zákona povinni uchovávat (na základě zákonů, které platí před GDPR). Výmaz je však mocnou volbou; to může ztížit naši budoucí komunikaci, protože existuje riziko, že informace potřebné k navázání kontaktu již neexistují nebo nám nejsou k dispozici.

Jak o vás shromažďujeme informace?

K vašim osobním údajům přistupujeme několika způsoby. Nejběžnější metoda, když navštívíte naše webové stránky a / nebo provést nákup. Někdy jsou však údaje shromažďovány prostřednictvím jiných kanálů, například prostřednictvím našich nástrojů pro aplikaci aktivity na našich webových stránkách.

Cookies, retargeting, atd.

Chcete-li se přihlásit na naše stránky a provést nákup, musíte přijmout naše cookies.

Cookies jsou malý textový soubor uložený ve vašem počítači, mobilním zařízení atd., kdykoli navštívíte naše webové stránky. Vždy budete dotázáni, zda souhlasíte s cookies, které budou uloženy. Soubory cookie používáme k analýze webového provozu na našich stránkách. Tyto soubory cookie můžete kdykoli smazat a můžete také nastavit, aby váš internetový prohlížeč automaticky odmítl všechny soubory cookie.

Soubory cookie používáme k tomu, abychom se dozvěděli lidi, kteří navštívili naše stránky v daném okamžiku. Používáme je k přizpůsobení našich nabídek pro vás tím, že sleduje, na co jste klikli. Prostřednictvím této skutečnosti vám můžeme také prezentovat informace a nabídky na jiných webových stránkách.

Používáme jak vlastní cookies, tak cookies třetích stran.

Zabezpečení

Snažíme se zajistit komplexní bezpečnost ve všech našich technických a organizačních systémech. Zajišťujeme, aby přístup k vašim informacím měli pouze oprávnění pracovníci a partneři s příslušnou jurisdikcí. Vaše údaje šifrujeme všude tam, kde je to možné.

Třetí země

Hambedo v zásadě nemá žádný kontakt s takzvanými třetími zeměmi (tj. zeměmi mimo EU/EHP). Pokud z nějakého důvodu potřebujeme předat osobní údaje do třetích zemí, Hambedo přijme veškerá nezbytná opatření a bude dodržovat všechny potřebné zákony, aby zajistily, že vaše osobní údaje zůstanou v bezpečí.

    Item 1 of 0
    Plakáty - EU Ecolabel, FSC® Vyrobeno ve Švédsku
    Doručení zdarma pro všechny objednávky nad 39 €
    Výjimeční umělci Z celého světa
    100% bezpečná platba Bezpečná platba přes Klarna